Η παραγγελία μπορεί να δοθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας.
2. Με e-mail στο info@studiorigas.eu
3. Τηλεφωνικά στο 210-6121878